Інгібітор корозії «SE-231-K»

Корозія нафтогазопромислового металевого обладнання є досить актуальною проблемою для нафтогазової промисловості. Корозія являє собою руйнування металів і металевих конструкцій в результаті фізико-хімічного впливу. Метал при цьому втрачає притаманні йому властивості, переходячи в стан окислення. Процес корозії зупинити неможливо, але інгібітори скорочують цей процес на максимальний період часу, не надаючи при цьому негативного впливу на сам метал. При своєчасній обробці обладнання прослужить досить довго, не вийде з ладу і не підведе в самий відповідальний момент. Активна експлуатація обладнання протягом 3-4 років доводять його стан до критичного, а постійна обробка інгібіторами значно знижує ризики .

Тому важливо враховувати наступні моменти: по-перше, не існує універсальних інгібіторів корозії, по-друге, для конкретного випадку обов’язковий індивідуальний підбір інгібітора; по-третє, навіть якщо інгібітор, що добре зарекомендував себе в одній ситуації, виявився дієвим в абсолютно інший, це необхідно вважати збігом.

Інгібітори корозії серії «SE-231-K» – речовини, які сповільнюють або повністю гальмують корозійний процес, у складі яких є інгібітори. Інгібітори вводять у корозійне середовище. Їх захисна дія пов’язана зі зміною стану поверхні металу та кінетики корозійного процесу. За рахунок конкуруючої адсорбції з частинками активаторів і утворення на металевій поверхні захисних адсорбційних або фазових плівок, іноді з бар’єрними властивостями. Інгібітори корозії впливають на кінетику електродних процесів, які проходять під час корозії, а також характеризуються здатністю утворювати на металі оксидні і гідрооксидні та інші плівки і переводити його в пасивний стан. Інгібітори корозії серії «SE-231-K» виробляється в декількох модифікаціях (вуглеводневорозчинний, спирторозчинний та водорозчинний), які відрізняються хімічною природою активної складової. Широка номенклатура інгібіторів корозії дозволяє провести підбір оптимального варіанту для конкретних нафтогазовидобувних умов.