Інгібітор АСПВ

ЗАПОБІГАННЯ ВІДКЛАДАННЮ АСФАЛЬТЕНОСМОЛОПАРАФІНОВИХ ВІДКЛАДІВ У СТОВБУРІ СВЕРДЛОВИНИ

На даний час актуальною проблемою в практиці експлуатації нафтових свердловин є відкладання і видалення асфальтосмолопарафінових відкладів (АСПВ). АСПВ призводить до частих зупинок свердловин. З досвіду експлуатації свердловин на нафтових родовищах України відомо, що близько 40% всіх зупинок свердловин відбувається внаслідок відкладення парафіну на поверхні насосно-компресорних труб (НКТ), що призводить до зменшення діаметра прохідного отвору труб і зниження дебітів свердловин. Наслідками цього є відмова штангових насосних установок та іншого обладнання. З метою очищення глибинного обладнання від відкладів, до певних витрат на депарафінізацію і поточний ремонт свердловин, додається також зниження видобутку та втрат нафти.

Основними чинниками, що зумовлюють утворення АСПВ, є:

  • компонентний склад нафти ( концентрація асфальтенів, смол і парафінів)
  • зниження температури рідини до температури початку кристалізації парафіну;
  • обводненість свердловин та ймовірність утворення емульсії;
  • зниження тиску вздовж стовбура свердловини до тиску насичення і подальше розгазування нафти;
  • швидкість потоку рідини та його режим;
  • шорсткість стінок труб і наявність механічних домішок.

Наша компанія пропонує використовувати різноманітні інгібітори власного виробництва для запобігання утворенню відкладів та боротьби з ними. Вже з накопиченого значного досвіду з їх використання, вони вважаються досить надійними, одними з найекономічніших та найефективніших.

Ці методи постійно удосконалюються. Вони відносяться до фізико-хімічних і можуть застосовуватись як для запобігання, так і для боротьби з АСПВ. Механізм дії хімреагентів детергуючої, модифікуючої, диспергуючої та депресорної дії щодо запобігання відкладенню парафіну полягає в тому, що хімреагент (ПАР) контактує з мікрокристалами парафіну, змочує їх, призводить до олеофобізації труб та запобігає злипанню мікрокристалів парафіну та відкладанню їх на стінках труб. Фактично, введення в поток нафти таких реагентів призводить до того, що парафін виділяється не на внутрішній поверхні свердловинного обладнання, а всередині об’єму (завдяки диспергуючій, модифікуючій, змочуючій та солюбілізуючій здатності). Механізм дії хімічних реагентів на АСПВ залежить здебільшого від їх ступеня розчинення, диспергування, модифікації силами, зміни термобаричних умов кристалізації та гідрофілізації поверхні осідання. Підбір реагентів для запобігання відкладанню АСПВ для кожной свердловини індивідуальний. Необхідно також враховувати те, що випадання АСПВ у пласті – це процес незворотний. Підняття тиску і температури в пласті, навіть вище критичних, не забезпечує повного відновлення фільтраційних характеристик пласта. Тому основні підходи до вибору реагентів та їх сумішей спрямовані на досягнення найвищої ефективності розчинення.